Primer seminario para graduados en la Universidad Pompeu Fabra

381st UPF Graduate Conference on Legal Theory & Moral and Political Philosophy

23 de septiembre de 2015, Barcelona

Universitat Pompeu Fabra - Departament de Dret, Filosofia del Dret